Zahajovací setkání MODISTO II

 

Logo Asecom

 

Ve dnech 17. a 18. března 2023 se partneři MODISTO II setkali v Madridu, aby oficiálně oznámili zahájení projektu MODISTO II. Partneři definovali počáteční kroky pracovního plánu včetně počáteční fáze koncepce didaktických prostředků.

Jako výsledek setkání partneři definovali hlavní cíle národních fokusních skupin a pokyny pro propagaci projektů.