Projekt

MODISTO (projekt č. 2020-1-ES01-KA202-081939) je financovaný z programu Erasmus + a zahrnuje organizace ve Španělsku, Portugalsku, České republice a Itálii. Partnerství zahrnuje centra odborného vzdělávání, profesní asociace módy a oděvního sektoru a organizace zapojené do provádění programů zaměřených na odbornou přípravu a vytváření didaktických zdrojů pro ně.

Hlavní cíle projektu jsou:

  • Vypracovat e-kurz, který bude sloužit jako podpora pro učitele odborného vzdělávání a přípravy. Tématem kurzu je ekodesign a udržitelnost a jeho využitím určeným pro odvětví oděvů a módy.
  • Podporovat a šířit e-learningový kurz v centrech odborného vzdělávání a přípravy ve čtyřech partnerských zemích.
  • Zpřístupnit zdroje e-learningového kurzu otevřeně a propagovat je na mezinárodní úrovni jako otevřený vzdělávací zdroj.

Inovativní aspekty hlavního výsledku MODISTO jsou témata, pedagogický přístup a formát. Témata jsou strukturována do 4 diferencovaných modulů: Principy ekodesignu; Udržitelné materiálu; Eko-labelling a certifikace; Kritéria udržitelnosti v oblasti módy a oděvů.

Pedagogický přístup zahrnuje využití a hodnocení praktických kompetencí na základě skutečných případů přizpůsobených pro potřeby vyučování. Výsledkem koncepce je e-kurz plně přístupný online a s didaktickými návrhy pro využití učitelů odborného vzdělávání a přípravy jako doplňkového zdroje umožňujícího přizpůsobení cílených kompetencí osnovám středisek odborného vzdělávání a přípravy. Kurz bude k dispozici v češtině, angličtině, španělštině, portugalštině a italštině.

MODISTO zapojí přidružené partnery ve všech zemích, včetně dalších středisek odborného vzdělávání a přípravy, společností z oblasti módy a oděvů, dalších odvětvových organizací a externích odborníků na ekodesign a udržitelnou módu, kteří přispějí ke kvalitě konečného produktu. Cílovými skupinami těchto diseminačních a propagačních akcí jsou učitelé a studenti středisek odborného vzdělávání a přípravy, školské úřady, odborníci na udržitelnou módu a zástupci módních a textilních společností se zájmem o udržitelnou výrobu.