Partneři

 

Logo Atok

 

 

ATOK byla založena v roce 1990, sdružuje české textilní a oděvní firmy. Reprezentuje české výrobce ve vztahu k veřejným a vládním institucím a organizacím v zahraničí. Je významnou platformou pro dialog a formulaci společných postojů a potřeb českých textilních výrobců. Je také důležitým střediskem pro vytváření nových obchodních kontaktů, jakož i pro výměnu informací o podnikání, ekonomice, technologiích a technickém vzdělávání.
ATOK poskytuje statistické informace o sociálně-ekonomické výkonnosti textilního sektoru v České republice. Zahrnuje zkušenosti s mezinárodní spoluprací s partnery v programu LEONARDO da Vinci, CLUSTERS a projekty 7. rámcového programu.
Jednou z jeho hlavních rolí je podpora a rozvoj technického vzdělávacího systému na úrovni odborné a univerzitní a spolupráce mezi školami a výrobní praxí. Dva členové ATOK jsou autorizované střediska odborného vzdělávání a přípravy a navazují tak přímý vztah mezi vzděláváním a podniky.
Jedním z poslání ATOK je také podpora spolupráce s obdobnými organizacemi a institucemi v zahraničí. V minulosti ATOK spolupracoval s ASECOM na projektu EURMODA a od té doby dlouhodobě udržuje korektní partnerský vztah s předkladatelem projektu ASECOM, včetně výměny zkušeností a informací týkajících se odvětví. Tato plodná spolupráce je považována za jeden z největších dopadů předchozího projektu, který lze v současné době posílit.

 

Logo TZU

 

 

Textilní zkušební ústav, s.p. poskytuje své služby přes 25 let a jeho historie je přímo spojena s dlouhou tradicí textilního zkušebnictví v České republice.
Ústav nabízí všechny služby, které potřebují výrobci textilu jako je zkoušení, výrobková certifikace, certifikace systémů, technická normalizace, metrologie a oborové vzdělávání. Akreditovaná zkušební laboratoř je výborně vybavená pro zkoušení všech druhů textilií – od vlákna až po hotový výrobek. Pro ověření kvality textilních výrobků máme připraveno vice než 300 zkoušek podle téměř 1000 zkušebních metod.
Certifikace výrobků Textilní zkušební ústav je Notifikovaná osoba č. 1021 pro všechny směrnice EU týkající se textilu. Zajišťujeme posouzení shody pro stavební výrobky, hračky, zdravotnické prostředky a ochranné oděvy a pomůcky.
Certifikace systémů jako Akreditovaný certifikační orgán č. 3003 hraje TZÚ významnou roli na poli certifikace systémů v ČR.
Systémy jsou certifikovány podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP a RABC.
Centrum technické normalizace spolupracuje na přípravě a vydávání norem i na mezinárodní úrovni (účastí v ISO a CEN pracovních komisích). Zajišťuje služby týkající se informačního servisu pro textilní a nábytkářský průmysl v České republice. Výzkum a vývoj TZÚ je zapojen v mnoha výzkumných a vývojových projektech. Velmi úzce spolupracujeme zejména na přenosu nových technologií do praxe. Dále se podílíme na inovacích textilních produktů českých i zahraničních výrobců. Vzdělávání Celoživotní vzdělávání odborníků je v současné době nezbytností, jak si uchovat profesionalitu a být konkurenceschopný. Proto se TZÚ podílí na mnoha mezinárodních projektech s cílem přenést dobrou zahraniční praxi do ČR. Také připravuje a realizuje národní vzdělávací projekty, které pomáhají podnikům v jejich každodenní praxi.
 

 

Logo Asecom

 

ASECOM is the Fashion Association from Madrid. It was founded in 1977 to promote business development in the public interest, and defend private enterprise as the core of creating jobs, wealth and economic and social welfare.
The services offered by ASECOM: Tax Advice, Query Resolution, Fashion Sector, Training Courses for Workers and Employers, Processing Files, Management Jobs, Foreign Trade department, Searching for external funding, Grouped Aid Management, Entrepreneurs, Space Management for sector business project.
Member of Spanish Federation of Clothing Companies (FEDECON)
Member of Madrid Business Confederation (CEOE)
Founding member of theBoard of the Foundation for the Promotionof Design inthe Community of Madrid (FUNDISMA)
Member of the Association of Global Compact (ASEPAM)

logo fedecon

Španělská federace oděvních společností FEDECON byla založena v roce 1977 podnikateli v módním sektoru. Je to jediná organizace, která koordinuje a zastupuje španělský oděvní průmysl na národní úrovni.
Hlavním cílem FEDECONu je hájit zájmy oděvního sektoru a podporovat image „Módy Španělska“ (MODAESPAÑA).
FEDECON je nezávislý, neziskový subjekt, který má plnou způsobilost k právním úkonům. Pro splnění svých cílů byl FEDECON založen podle teritoriální struktury složené ze 14 asociací, které zastupují oděvní a módní průmysl na regionální úrovni v různých autonomních společenstvích Španělska.
FEDECON je členem Španělské konfederace obchodních organizací (CEOE). Na jejím vzniku se podílel spolu s dalšími organizacemi, které zastupují různé oblasti činnosti španělského průmyslu.

 

Logo AMSE

 

WE LOVE FASHION WITH CAPITAL LETTERS That is why we made an effort to change it and we know that it is possible. You are the proof that you can make fashion in a different way.
How many times have you wondered whether to go ahead with your brand? Wouldn't it be easier to dedicate myself to something else? We have asked ourselves this question a thousand times. However, the answer, a thousand times over, has been the same.
This is what it means to love fashion, to be convinced that it can have a positive impact and to be very stubborn.
Sounds familiar, right? That feeling of loneliness will also sound familiar to you. Feeling lost and not knowing where to go.
Something like this, to a great extent, was the experience of a group of friends from Seville back in 2014. However, they discovered that this was not the right question. You are asking yourself the wrong question. They were lost, yes, but they had a vision of the future.
In February 2015 they founded the association. Silvia Muñoz Valera, lawyer specialized in fashion law and president of AMSA leading the first stage of it. The woman who knew how to see the future of sustainable fashion. And yes, you read it right. AMSE first was AMSA. This is not a typo. This is what it has to be born as a regional Sustainable Fashion Association in Andalusia and to become, shortly after, the national headquarters. The important thing is that Silvia reformulated the question and found the right answer. How true when they say that there is no correct answer when the question is not the right one.

 

 

Logo FEI

 

Formación y Education Integral (FEI) was established on 10th October 1997, gathering a team of experts in administration and training coming from different Training Centres. The foundational mission is the design, the planning and the implementation of initiatives in the fields of training, technological dissemination activities and participation in projects oriented to  the education in the personal, professional and corporate fields.
Currently FEI is composed by an interdisciplinary team of experts in pedagogy, informatics and design, with more than 60 employees in-house. In addition, it counts with more than 200 specialised teachers in different highly demanded areas.
In the last three years FEI has developed more than 1.000 training initiatives addressed both to workers and unemployed.
In 2014, FEI established a VET Centre authorised by the Ministry of Education under the code: 28075595.
FEI is involved in a continuous improvemente process, for which it is certified in the following Quality Standards:
ISO-9001-2008 - For the development of training activities since 2002.
ISO-14001-2004  Environment. Since 2007
EFQM - Certified by a licensee of the Club de Gestión de la Calidad, with a score of more than 400 points, equivalent to the Silver Seal of the Model EFQM Excellence.

 

 

Logo ATP

 

 

ATP is the only association in Portugal that represents companies from all textile industry pipeline (spinning; weaving; home textiles; clothing; hosiery; dyeing, printing and finishing; wholesalers; etc…). We have around 500 companies as members, representing 35.000 jobs.
Our mission is:
To gather textile, clothing and fashion companies, empowering their claims and giving high visibility to their legitimate interests; to advocate for companies, company owners and their expectations, fostering the necessary conditions for an environment that values competitiveness and development; to provide useful and customized services, by giving information, advice, vocational and continous training and helping decision-making.
The main areas of these services are: labour, tax, commercial, civil and competition law, European Community law, international trade, national and international statistics, incentive systems, internationalization, environmen, quality, R&D, energy, professional training and industrial licensing, commercial information, textile and fashion fairs, among others.

 

 

 

Logo Modatex

 

MODATEX (Vocational Training Centre of the Textile, Apparel, Clothing Manufacturing and Wool Industries) was created in 2011 by a protocol established between the Institute of Employment and Vocational Training (IEFP), the International Textile and Clothing Industries of Portugal (ATP), the National Association of Apparel and Clothing Industries (ANIVEC / APIV) and National Association of Manufacturers of Wool (ANIL).
The Center's goal is to contribute to a better coordination of strategic and operational training in the sector, to respond more effectively to the needs of qualification and continuous training improvement of people and organizations, as well as, to provide closely technical support to all players in the Textile and Clothing Industry.
The activity of MODATEX covers: VET Training, Provision of Services (training and technical consulting for companies in the sector), Technical Testing Laboratory, National and Transnational Projects, Workshops and Seminars.
The Center offers training in the areas of Fashion and Textile Design, Computer Science Applied to Design, Management and Marketing, Visual Merchandising, Patterning and Clothing Manufacturing, Textile and Knitting, Refining Textile (dyeing, printing and finishing), Quality, Maintenance, Commercial and Logistics, Softskills  cross training and behavior. It also provides Short and Summer Courses, Workshops and Seminars.
The participation in national and international Fashion contests (ITS Fashion, Acrobactic, Young Creative Chevrolet, Concurso Novos Criadores PFN, Concurso Aiguille D’Or, Nespresso Design Contest) is highly encouraged among the students, as an essential curriculum improvement element, considering the possibility of development of specific projects where the know-how acquired in training can be used.

 

 

Logo ABANA

 

 

The Academy of Fine art of Naples is, since 1752, the most important institution in the Southern area of Italy addressed to education of fine arts. The Academy as cultural and artistic center, has always been present in national and international art system and besides traditional visual arts department, today offers design, communication, audio-visual, restoration bachelor and master’s degree. It currently counts about 3000 students from Campania and many other Italian regions beyond students from foreign countries.
The Accademia has two sites, one central, the historic place, since 1822, is the ancient monastery “San Giovanni delle Monache” built between 1673 -1732. The second one is Fondazione Foqus, localized in Quartieri Spagnoli, a place where co-exist schools, different association and Academy of Fine Arts.
Department involved in the project
Fashion Design Department
The fashion design department, since 2008, aims to encourage creative approach to fashion design, research in Fashion area developing links with fashion players in the local and national area. The course of study in Fashion design has the aim of training fashion designer with skills in clothing and accessories design. The profile who forms has skills in contemporary signs and languages, developing project, materials and technologies knowledges, fashion management, history of fashion, costume design.
 

 

 

Logo CONFORM

 

 

CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. has been working for more than 20 years at national and international level. It promotes and develops important research projects and training plans with innovative formats and solutions in the classroom, experiential learning and e-learning. It provides consultancy and technical assistance to businesses and the Public Sector, with the support of experienced staff and a consolidated team of trainers, consultants, professionals, managers and entrepreneurs all who bear successful experiences.