Zahajovací setkání MODISTO II

 

Logo Asecom

 

Ve dnech 17. a 18. března 2023 se partneři MODISTO II setkali v Madridu, aby oficiálně oznámili zahájení projektu MODISTO II. Partneři definovali počáteční kroky pracovního plánu včetně počáteční fáze koncepce didaktických prostředků.

Jako výsledek setkání partneři definovali hlavní cíle národních fokusních skupin a pokyny pro propagaci projektů.

Multiplikační akce pořádaná ATOK

foto_web_ME_ATOK

Tato multiplikační akce byla koncipována tak, aby široce propagovala hlavní výstupy projektu MODISTO a zejména jeho intelektuální výstupy módním společnostem v České republice.

Setkání se uskutečnilo ve Veletržním areálu během mezinárodního textilního a obuvnického veletrhu STYL&KABO dne 22.08.2022, který se letos konal v Brně.

Štítky

Závěrečné setkání projektu MODISTO

foto_final_meeting

Závěrečné setkání projektu MODISTO se konalo 27. a 28. října v Madridu. Zúčastnili se ho zástupci všech partnerů projektu.

Na tomto setkání byly sdíleny výsledky MODISTO a partneři informovali o nejnovějších diseminačních aktivitách a multiplikačních akcích.

Projekt splnil všechny své cíle a skončil podle plánovaného pracovního plánu.

MODISTO 4. PARTNER MEETING (NEAPOL)

Foto Meeting Napoli

Partneři MODISTO se sešli v Neapoli (Itálie) ve dnech 27. a 28. června za účelem zhodnotit pokrok projektu MODISTO a podat zprávu o externím testování a pilotáži hlavního produktu, e-learningového kurzu o udržitelnosti, který se uskutečnil v jejich zemích. v módním a textilním sektoru.

Tento produkt bude partnerstvím otevřeně propagován po létě 2022 a bude zpřístupněn veřejnosti ve všech jazycích partnerství, jakmile budou ověřeny poslední navrhované změny.

Setkání v Praze

Foto_prague

Partneři projektu MODISTO se sešli 10. a 11. březen v Praze na třetím oficiálním mezinárodním setkání.

Setkání bylo zaměřeno zejnéna na diskusi o vylepšeních e- kurzu, který je hlavním výsledkem připravovaného projektu.

Kurz bude v nejbližší době volně přístupný pro účely testování a pilotáže ve školách spolupracujících s projektem.

Štítky

Setkání v Portu

Meeting in Porto

První prezenční meeting projektu Modisto se konal 13.-14. října 2021 v Portu v prostorách školicího střediska MODATEX.

Jednání bylo velmi plodné a inspirativní. Byly schváleny všechny školicí materiály připravené pro kurz MODISTO a naplánovany další projektové aktivity.

Štítky

Spouštěcí činnosti MODISTO

Logo

Projekt MODISTO (zkratka pro udržitelnou módu a design) zahájil svoji činnost 3. března 2021. Kvůli současným omezením mobility způsobeným COVID-19 uspořádali partneři ze 4 zúčastněných zemí (Španělska, Portugalska, České republiky a Itálie) místo tradičního zahajovacích meetingu první virtuální setkání, kde byli všichni seznámeni s cíly projektu, projektovým plánem a řízením projektu. Virtuální setkání se nadále konají virtuálně (1x měsíčně) s tím, že první fyzické setkání by se mohlo uskutečnít v září 2021.