Spouštěcí činnosti MODISTO

Logo

Projekt MODISTO (zkratka pro udržitelnou módu a design) zahájil svoji činnost 3. března 2021. Kvůli současným omezením mobility způsobeným COVID-19 uspořádali partneři ze 4 zúčastněných zemí (Španělska, Portugalska, České republiky a Itálie) místo tradičního zahajovacích meetingu první virtuální setkání, kde byli všichni seznámeni s cíly projektu, projektovým plánem a řízením projektu. Virtuální setkání se nadále konají virtuálně (1x měsíčně) s tím, že první fyzické setkání by se mohlo uskutečnít v září 2021.

V současné době partneři pracují na designu a prvních prvcích vývoje didaktických jednotek, které tvoří hlavní výsledek projektu, e-learningový kurz udržitelné módy.